Wsparcie kancelarii adwokackich w sprawach karnych – jak przebiega proces współpracy?

Będąc stroną w sprawach karnych, każdy może postawić na obronę we własnym zakresie lub skorzystać ze wsparcia kancelarii adwokackiej. Ta druga opcja zwiększa szanse na otrzymanie pozytywnego wyroku sądu, ponieważ o jego dobro dba wówczas profesjonalista. Warto sprawdzić, na czym polega współpraca z kancelarią w przypadku sprawy karnej i jak wygląda ten proces.

Wybranie odpowiedniej kancelarii

Podstawowym etapem jest wybranie odpowiedniej kancelarii prawnej, która będzie Cię reprezentować. Warto postawić na sprawdzonych adwokatów o uznanej renomie na rynku. Współczesna technologia i dostęp do zasobów internetu sprawiają, że bez trudu można znaleźć informację na temat danej kancelarii, jej historii, a także opinie dotychczasowych mniej lub bardziej zadowolonych klientów. Te podstawowe informacje mogą pomóc w wyrobieniu sobie zdania o danym partnerze, jednak kluczem zawsze pozostaje bezpośredni kontakt. Od jakości obsługi oraz skuteczności danej kancelarii, w dużej mierze zależą Twój spokój i bezpieczeństwo. Jednym z czynników wyboru jest także koszt usługi. Każda kancelaria adwokacka z Lublina może mieć nieco inną wycenę w zależności od rodzaju i specyfiki spraw karnych. 

Postępowanie przygotowawcze – początek procesu 

Na początku współpracy obie strony ustalają jej harmonogram, a także sposób rozliczenia. W zależności od rodzaju sprawy, płatność może odbywać się na zasadzie wpłaty wstępnej za reprezentację, a także „success fee” od wygranej sprawy i korzyści finansowych z tym związanych. Jeżeli ta druga część nie jest spełniona, to obie strony z góry określają kwotę rozliczenia za całą współpracę oraz ewentualnie dodatkowe koszty związane z zakresem usług wychodzących poza te podstawowe. 

Pierwszym etapem sprawy karnej jest tzw. postępowanie przygotowawcze. Na tym etapie prokuratora lub policja zbierają dowody i utrwalają je w formie procesowej, dzięki czemu można wykorzystać je dalej w postępowaniu sądowym. Postępowanie przygotowawcze może być prowadzone „w sprawie” lub przeciw osobie. Już na tym etapie można skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej, która będzie reprezentować osobę w kontakcie z organami ścigania, a także przygotuje linię obrony lub pozew, jeżeli klient jest stroną oskarżającą. 

Sprawa karna w sądzie

Po przeprowadzeniu pierwszego etapu następuje sprawa karna. To tu przed sądem stają oskarżony i oskarżyciel. Adwokat reprezentuje swojego klienta i prowadzi w jego imieniu sprawę, a jego zadaniem jest zadbanie o sprawiedliwy w świetle prawa wyrok oraz o dobro klienta kancelarii. Bardzo często postępowanie rozkłada się na kilka posiedzeń w sądzie, co rozszerza zakres potencjalnej współpracy i może generować koszty po stronie osoby, która korzysta ze wsparcia kancelarii adwokackich. 

Co jeszcze wchodzi w zakres współpracy?

Reprezentowanie klienta podczas postępowania przygotowawczego i sprawy karnej w sądzie to nie wszystko. Przedstawiciele kancelarii adwokackich odpowiadają również za przygotowywanie dokumentacji i jej wysyłkę do urzędów i podmiotów właściwych dla postępowania, a także za doradzanie swojemu klientowi na każdym etapie postępowania. Współpraca może obejmować nie tylko właściwą sprawę karną, ale także ewentualny proces odwoławczy, czy też negocjacje pomiędzy stronami w zakresie ugody. 

Szczegółowy zakres współpracy klienta z kancelarią adwokacką oraz jej harmonogram, ustalane są w sposób indywidualny. Zależy to w dużej mierze od typu sprawy karnej, jej dotychczasowego przebiegu, zebranych materiałów oraz stopnia reprezentacji. Określenie tych parametrów na etapie nawiązywania ewentualnej współpracy pozwala na wyeliminowanie ewentualnych niejasności już w jej toku. 

Jakie wsparcie świadczą kancelarie adwokackie w sprawach karnych?

Podstawowy zakres usług oferowanych przez kancelarie adwokackie w sprawach karnych to:

  • porady prawne;
  • reprezentacja i obrona oskarżonych i podejrzanych;
  • przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych;
  • występowanie w roli oskarżyciela;
  • sporządzanie apelacji, kasacji karnych i aktów oskarżenia;
  • negocjacje prawne. 

Dokładne informacje można uzyskać po bezpośrednim kontakcie z dowolnie wybraną kancelarią adwokacką.