Konsultacje na temat dzielnicy Czechów Północny

Rozpoczynają się konsultacje w sprawie terenów w dzielnicy Czechów Północny w Lublinie. Te konsultacje dotyczą gruntów położonych przy ulicy Wojtasa między skrzyżowaniem z ulicą Choiny a ulicą Kwietniową.

Jak wygląda plan rozbudowy?

W planie zmian, pierwszy projekt zakłada rozbudowę między ulicami Choiny i Wojtasa, wraz z przedłużeniem ulicy Nasutowskiej. Południowa część terenu pozwala na budowę usługową i jednorodzinną, do dwóch pięter. Natomiast środkowa i północna część pozwala na budowę wielorodzinną, wraz z obszarami zieleni i drzewami oraz ścieżkami dla pieszych i rowerzystów.

Przedłużenie ulicy Nasutowskiej

Drugi projekt dotyczy zabudowy pomiędzy przedłużeniem Nasutowskiej a ulicami Wojtasa, Czerwcową i Kwietniową, z możliwością budowy wielorodzinnej do 22 metrów. Oba projekty są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin, w zakładce „planowanie przestrzenne”. Uwagi można składać do 23 lutego.