Miast Lublin otrzymało wsparcie z UNICEF?

Miasto Lublin otrzymało specjalistyczny  sprzęt USG  od UNICEF. Co więcej wiadomo?

Specjalistyczny sprzęt od UNICEF

Podarowany sprzęt służy do badania gałki ocznej dla Kliniki Okulistyki Ogólnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1, w ramach wsparcia od UNICEF. Sprzęt ten służy do badań okulistycznych i umożliwia szybką i dokładną diagnostykę chorób oczu, pozwalając na skuteczną terapię. Oprócz tego, Miasto otrzymało 20 pomp insulinowych dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, a w najbliższym czasie planowane są kolejne dostawy sprzętu medycznego.

Czym jest UNICEF?

UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund) to organizacja zajmująca się pomocą dzieciom na całym świecie, powstała w 1946 roku jako program pomocowy dla dzieci europejskich dotkniętych konsekwencjami II wojny światowej. Obecnie jest ona jednym z głównych organizacji humanitarnych ONZ, której misją jest poprawa sytuacji dzieci i kobiet w niezamożnych krajach, zwłaszcza poprzez zapewnienie im dostępności do edukacji, opieki zdrowotnej i ochrony praw człowieka.