Wsparcie do ogródków działkowych

Dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców miasta, którzy posiadają własne ogródki działkowe. Miasto Lublin ogłosiło trzeci konkurs na wsparcie finansowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Lublinie.

Jak wygląd wsparcie?

W latach 2023-2024 roku przeznaczona zostanie suma 500 tys. zł, która pokryje do 80% kosztów inwestycji. Każdy ogród działkowy może złożyć tylko jeden wniosek, który zostanie oceniony przez komisję konkursową. Termin składania wniosków mija 16 stycznia o godzinie 15:30. Wnioski można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty. Więcej informacji na stronie lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/rodzinne-ogrody-dzialkowe/aktualnosci. W poprzednich latach, dzięki tego typu konkursom, wykonano prace o łącznej wartości około 2 mln zł.

Dlaczego warto mieć ogródki działkowe?

Ogrody działkowe są popularne, ponieważ dostarczają wielu korzyści, takich jak:

  • Możliwość uprawiania roślin i hodowania zwierząt
  • Miejsce do relaksu i spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi
  • Zwiększenie produkcji żywności i zaoszczędzenie pieniędzy na zakupie produktów spożywczych
  • Wzmocnienie więzi społecznych poprzez wspólną pracę i dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
  • Kontakt z naturą i dostarczanie organizmowi tlenu i witamin
  • Możliwość cieszenia się pięknem i radością, jaką dają rośliny i zwierzęta.