Wojewódzki etap IV Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym: Rymowanka o bezpieczeństwie

Podczas IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na temat Rymowanki o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym uczestnicy skupili się na temacie „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”. Głównym celem konkursu była edukacja dzieci w zakresie prawidłowego przechowywania oraz stosowania szkodliwych substancji w gospodarstwach rolnych, a także kształtowanie świadomości w zakresie dbałości o środowisko naturalne.

Konkurs składał się z dwóch etapów: etapu wojewódzkiego oraz etapu ogólnopolskiego. W ramach pierwszego z nich zgłoszono łącznie 288 prac konkursowych. Uczniowie ze wszystkich województw przedstawili swoją wiedzę na temat właściwego postępowania z niebezpiecznymi substancjami i ochrony środowiska w formie rymowanek.