Do Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie trafia ponad 8 milionów złotych na ulepszenia

Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie otrzyma fundusze przekraczające 8 milionów złotych na poprawę oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży, jak również na zakup sprzętu medycznego najnowszej generacji. Jest to część znacznie większej inwestycji, która wynosi 80 milionów złotych i ma na celu udoskonalenie infrastruktury ośrodków psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na terenie całego kraju.

Jak podkreślił wiceminister zdrowia, Marcin Martyniak, Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie otrzyma 10 procent całej puli funduszy, co pokazuje znaczącą rolę tej placówki w krajowym systemie opieki psychiatrycznej. Martyniak zauważył, że tak duża inwestycja w tę jednostkę podkreśla jej istotność.

Planowana alokacja tych środków obejmuje nie tylko modernizację oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży oraz zakup nowoczesnych urządzeń i sprzętu medycznego, ale również remont windy. Wiceminister zdrowia podkreślił, iż te środki służą nie tylko zwiększeniu bezpieczeństwa pacjentów i personelu czy poprawie komfortu i warunków progodnościowych pacjentów, ale przede wszystkim stanowią wsparcie systemowe dla placówki.