droga do integracji nauki i społeczności lokalnej

Pod hasłem ciągłego rozwoju i inwestowania w jakość edukacji, Akademia Zamojska, znana uczelnia w Zamościu, nieustannie dąży do ulepszania swojej infrastruktury. Najnowszym osiągnięciem uczelni jest zakup nowej nieruchomości na ulicy Szczebrzeskiej, co jest jedynie początkiem serii zaplanowanych niespodzianek dla społeczności akademickiej.

Dr hab. Paweł Skrzydlewski, rektor Akademii Zamojskiej, z entuzjazmem opowiada o finale prac nad rozbudową obszernej hali sportowej oraz przestrzeni laboratoryjnych na ulicy Szczebrzeskiej. Te nowe obiekty mają służyć przyszłemu Wydziałowi Informatyczno-Technicznemu, stając się miejscem zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności dla studentów tego kierunku. Pan rektor wyraża również radość z postępu prac nad rozbudową auli na ulicy Zamoyskiego, która stanowić będzie kluczowe miejsce dla życia akademickiego uczelni.

W planach jest również wykorzystanie nowo nabycionego budynku jako miejsca prowadzenia zajęć dla studentów filologii angielskiej. Co więcej, Akademia Zamojska ma ambitne plany na najbliższy rok – planuje bowiem uruchomienie nowych kierunków studiów, takich jak fizjoterapia i ratownictwo medyczne. Widać więc, że uczelnia nie tylko rozbudowuje swoją infrastrukturę, ale także stale poszerza ofertę edukacyjną, odpowiadając na potrzeby rynku pracy i aspiracje młodzieży.