Wojciech Babicz wnioskuje o budowę boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Grzybowa

Wojciech Babicz, rezydent osiedla Grzybowa, złożył dzisiaj, 11 lipca, propozycję do lokalnego budżetu obywatelskiego. Propozycja ta dotyczyła budowy nowego boiska wielofunkcyjnego, które umożliwiłoby grę w piłkę nożną, piłkę siatkową oraz koszykówkę. Przewidziane miejsce dla potencjalnego obiektu sportowego znajduje się przy ulicy Świerkowej, na terenie wspomnianego osiedla.

Projekt ten spotkał się z zauważalnym entuzjazmem ze strony społeczności lokalnej. Aktualnie wniosek jest w trakcie analizy. Po tym procesie zostanie przeprowadzone głosowanie wśród mieszkańców, które zdecyduje o dalszym losie inicjatywy.

Wojciech Babicz otwarcie wyraził swoje oczekiwania odnośnie rezultatu procedury. Mężczyzna wyraził nadzieję na zwycięstwo swojej propozycji, co zaowocowałoby powstaniem omawianego boiska na terenie osiedla, na którym mieszka.

Dodatkowo, Babicz podkreślił znaczenie takiego obiektu dla najmłodszych mieszkańców osiedla. Zdaniem mężczyzny, boisko wielofunkcyjne stanowiłoby idealne miejsce dla dzieci do gry w piłkę, zwłaszcza podczas letnich wakacji. Zaapelował więc o pozytywne rozpatrzenie wniosku, aby przyczynić się do stworzenia lepszych warunków do aktywności fizycznej dla młodych ludzi.