Kontynuowane inwestycje w infrastrukturę drogową Lublina

W dążeniu do systematycznego rozwoju infrastruktury drogowej, Lublin z nieustającym zadziwieniem obserwuje powstawanie nowych ulic. Działania te mają na celu nie tylko wzmacnianie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania po mieście, ale także ułatwianie dostępu do posesji. Biorąc pod uwagę skomplikowanie i kosztowność tego typu przedsięwzięć, część projektów inwestycyjnych jest finansowana ze środków europejskich, a także dzięki wsparciu z programów krajowych – wyjaśnia Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina odpowiedzialny za inwestycje i rozwój.

W dzielnicy Za Cukrownią jest obecnie realizowany projekt przedłużenia ulicy Lubelskiego Lipca ’80. Brakujące ogniwo ma długość około 1100 metrów i rozciąga się od skrzyżowania z ulicami Diamentową i Krochmalną do ulicy Cukrowniczej. Droga o dwóch jezdniach i trzech pasach ruchu, wyposażona w buspasy, będzie ciągnąć się na całej długości trasy. Inwestycja przewiduje również budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, chodników, ścieżek rowerowych i przystanków autobusowych. Podobnie, na wykonawcy spoczywa obowiązek montażu dwóch sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach z ulicami Włościańską i Cukrowniczą. Dodatkowo zostaną przebudowane fragmenty ulic bocznych, takich jak Ciepła, Włościańska, Przeskok oraz Dzierżawna.

Prace związane z wyburzeniami i rozbiórkami dobiegają końca, a równocześnie prowadzone są prace porządkowe na terenie oraz przygotowywane są działania wzmocnienia gruntu pod nową drogę. Następnie wykonawca – firma Strabag – przystąpi do robót ziemnych oraz tych związanych z eliminacją konfliktów z istniejącą infrastrukturą podziemną i nadziemną. Całość inwestycji wyniesie ponad 96 milionów złotych, a część kosztów zostanie pokryta z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zakończenie prac przewidziane jest na początek lutego 2025 roku.