Kwestia odpadów na cmentarzach: wezwanie do odpowiedzialności i innowacyjne rozwiązania

Problem odpadów porozrzucanych po cmentarzach jest tematem, który poruszaliśmy już niejednokrotnie. W poprzednim roku, urząd miasta Biłgoraj wzywał mieszkańców do zmniejszenia ilości sztucznych kwiatów i zniczy pozostawianych na tamtejszych cmentarzach, podkreślając ekologiczną konieczność takiego działania. Tymczasem w Zamościu, niewielkie kosze na śmieci zostaną zastąpione dużymi kontenerami w poniedziałek, 14 sierpnia. Dzięki tej decyzji, odpady porozrzucane po cmentarzu mają zostać zlikwidowane.

Problemy z odpadami są ogromne i skomplikowane. Urzędnicy z Biłgoraja podkreślają, że plastikowe wiązanki oraz szklane znicze nie są poddawane recyklingowi w naszym kraju. Powołują się również na dane przeprowadzone przez „Portal Komunalny”, które pokazują, że Polacy kupują rocznie około 300 milionów zniczy, co daje kilka sztuk na każdego obywatela.

Zwrot ku symbolicznemu zniczowi

Odpady zebrane z grobów gromadzą się nie tylko na koszach cmentarnych, ale także na ścieżkach czy obok nekropolii, tworząc nielegalne wysypiska śmieci. Jak można temu zaradzić? Apel urzędu miasta Biłgoraj brzmi: „Nie dekorujmy grobów bliskich setkami zniczy, nie twórzmy wielu ton śmieci z plastiku i szkła. Zapalmy jeden symboliczny znicz na grobie bliskiej osoby”.

Inicjatywa została podjęta także w innej kwestii. Na cmentarzu przy ulicy Lubelskiej w Biłgoraju zamontowano specjalną półkę, na której mieszkańcy zostawiają zużyte, wygasłe znicze. Można je tam odebrać za darmo, włożyć nowy wkład i postawić na wybranym grobie. Dzięki tej akcji ilość odpadów zmniejszyła się. Inicjatywa spotkała się z pozytywnym odbiorem mieszkańców miasta. W rezultacie podobne półki pojawiły się na trzech publicznych cmentarzach biłgorajskich: przy ulicy Lubelskiej, tzw. Lapidarium oraz przy ulicy Batorego.

Inne nekropolie podejmują różnorodne próby radzenia sobie z problemem odpadów.