Otrzymano fundusze na poprawę warunków życia osób niepełnosprawnych w Lublinie

W wyniku pozyskanych funduszy, miasto Lublin planuje podniesienie jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Przyznane kwoty, przekraczające 637 tysięcy złotych, mają zostać przeznaczone na zakup nowego wyposażenia oraz minibusów, które ułatwią mobilność beneficiarzom. Dodatkowo, inwestycje te mają za zadanie poprawić infrastrukturę budynków, w których odbywa się terapia zajęciowa oraz warunki pracy dla terapeutów.

Terapeutyczne warsztaty w Lublinie służą jako miejsce gdzie osoby z niepełnosprawnościami, niezdolne do podjęcia tradycyjnej pracy, mogą przeprowadzić rehabilitację społeczną i zawodową. Terapeuci pracują tam nad rozwojem umiejętności uczestników, które mogą być kluczowe dla możliwości podjęcia pracy. Dzięki Indywidualnym Programom Rehabilitacji, podopieczni zdobywają cenne kompetencje w wielu dziedzinach życia.

Zgodnie z wypowiedzią Moniki Lipińskiej, zastępczyni prezydenta Miasta Lublin ds. społecznych, współpraca z lokalnymi organizacjami ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców z niepełnosprawnościami. Jest to jedna z priorytetowych kwestii w polityce społecznej prowadzonej przez miasto. Pozyskane fundusze pozwolą na stworzenie jeszcze przyjaźniejszego środowiska dla osób korzystających z warsztatów terapii zajęciowej i pracujących tam specjalistów. Taka zmiana wpłynie bezpośrednio na efektywność rehabilitacji uczestników.