Prace remontowe w Lubelskich szkołach mają zakończyć się jeszcze tego lata

Władze Lublina są zdeterminowane, aby skończyć wszystkie prace rewitalizacyjne w miejscowych placówkach oświatowych przed końcem letniego okresu wakacyjnego. Zakres prac obejmuje modernizację obiektów sportowych, stołówek oraz sal lekcyjnych. Warto zauważyć, że część z nich udało się już pomyślnie zakończyć, choć niektóre wciąż są w trakcie realizacji.

Interesującym przykładem postępujących prac jest Szkoła Podstawowa nr 52 przy ulicy Jagiełły, gdzie miasto doprowadziło do końca budowę nowych segmentów. Pierwszy z nich to budynek dydaktyczny, który ma aż trzy kondygnacje. Będzie on służył jako miejsce prowadzenia lekcji i zajęć dydaktycznych, dlatego też wyposażony jest w 16 klasopracowni. Oprócz tego, znajdują się tu także zaplecza, biura administracyjne, pomieszczenia socjalne oraz pomieszczenia o ogólnym przeznaczeniu. Dodatkowo, na terenie obiektu dydaktycznego utworzono salę do gimnastyki korekcyjnej i przestronną aulę.

Drugi segment budowy w SP nr 52 to trakt żywieniowy, który ma za zadanie dostarczyć odpowiednie warunki dla obsługi gastronomicznej uczniów. To właśnie tam będzie znajdować się stołówka dla młodych mieszkańców Lublina uczących się w tej placówce.