Trolejbusy w Lublinie: Pół wieku historii symbolu miasta i elektromobilności

Początek historii trolejbusów w Lublinie datuje się na 21 lipca 1953 roku, kiedy to pierwszy pojazd tego typu ruszył na ulice miasta. Od tego czasu, trolejbusy stały się rozpoznawalnym symbolem Lublina oraz świadectwem postępu w dziedzinie elektromobilności. Lublin jest obecnie dumnym posiadaczem największego systemu trolejbusowego w całej Polsce.

Zarówno na arenie krajowej, jak i europejskiej, Lublin przez ostatnie siedem dekad niezmiennie koncentruje się na ciągłym rozwoju transportu publicznego, z wyraźnym naciskiem na elektromobilność. Miasto niezaprzeczalnie przoduje w tej dziedzinie, co potwierdza Grzegorz Malec, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.

Wizja Lublina jest jasna: realizacja polityki niskoemisyjnego transportu, z korzyścią głównie dla funduszy unijnych, w ramach programów Polska Wschodnia oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Do tej pory na rozwój transportu publicznego miasto przeznaczyło prawie 1,7 miliarda złotych. Z tego ogromnego budżetu ponad 1,15 miliarda pochodzi z funduszy europejskich.

Strategia Lublina opiera się na ekologicznych rozwiązaniach. Działania te przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego, zdecydowanie wpływają na jakość powietrza oraz podnoszą komfort życia mieszkańców miasta.