Ekspozycja upamiętniająca budowę Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Lublinie

Na jednym z najbardziej znanych miejsc w Lublinie – Placu Litewskim – pojawia się wystawa, która ma na celu uhonorowanie i dokumentowanie jednego z najważniejszych projektów infrastrukturalnych miasta. Chodzi o budowę Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Przez cały wrzesień można podziwiać ponad 30 plansz przedstawiających przebieg i progres prac związanych z budową Dworca Lublin oraz powiązanego z nim nowego układu drogowego. Ekspozycja zostanie zmieniona na początku października, wprowadzając kolejną część tej fascynującej opowieści.

– W dzielnicy Za Cukrownią, tuż obok dworca kolejowego, dochodzimy do końca procesu budowy Dworca Lublin, nowoczesnej i ekologicznej inwestycji o kluczowym znaczeniu dla naszego miasta i całego regionu. Ten projekt tworzy most między wszystkimi wcześniejszymi miejskimi inicjatywami transportowymi i drogowymi. Niebawem będziemy świadkami ukończenia tego istotnego przedsięwzięcia i otworzymy nową przestrzeń dla mieszkańców, podróżnych i turystów – zaprasza do odwiedzenia wystawy Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. – Dworzec Lublin to więcej niż budynek, to symbol nowoczesnej komunikacji.

Dworzec Lublin zostanie przekształcony w centrum komunikacyjne, które będzie łączyć transport miejski z regionalnym, dalekobieżnym i kolejowym. Wśród nowych obiektów znajdują się perony dla autobusów i busów oraz innowacyjny układ drogowy mający na celu poprawę ruchu i dostępu do najnowocześniejszej infrastruktury transportowej w mieście.