Kompleksowy Plan Budżetu Lublina na 2024 Rok

Samorząd Lublina stoi przed ogromnym wyzwaniem przy tworzeniu planu finansowego na przyszły rok. W związku z tym, że w roku 2024 Lublin, jak również inne miasta, nie otrzyma subwencji rozwojowej przysługującej mu zgodnie z prawem, należy spodziewać się, iż kolejny rok będzie jednym z największych wyzwań budżetowych w historii samorządu.

„Mimo licznych niepewności, które towarzyszą procesowi tworzenia budżetu, dążymy do utrzymania dotychczasowej jakości usług dla mieszkańców oraz realizacji planów inwestycyjnych. Nieprzewidywalne i jednorazowe rekompensaty wprowadzane przez rząd w trakcie roku budżetowego nie zapewniają pełnej kompensacji strat. Obecnie, nasze miasto jest w deficycie na poziomie ponad 320 milionów złotych. Dla perspektywy, te środki pozwoliłyby nam zbudować cztery szkoły lub stworzyć sto ekologicznych skwerów, tak bardzo pożądanych przez naszych mieszkańców” – podkreśla Prezydent Miasta Lublin, Krzysztof Żuk.

Planowany budżet na przyszły rok ma na celu przede wszystkim kontynuację lub finalizację już rozpoczętych inwestycji, a także tych, które są w fazie przygotowywania dokumentacji. W roku 2024, Lublin planuje również realizację inwestycji, na które otrzymał lub ubiega się o zewnętrzne dofinansowanie, w tym m.in. z funduszy Unii Europejskiej oraz programów krajowych.