Planowany budżet Lublina na 2024: wzrost podatków od nieruchomości i kontynuacja inwestycji

Miasto Lublin przewiduje w swoim projekcie budżetu na rok 2024 między innymi wzrost podatków od nieruchomości. Projekt ten obejmuje również kontynuację już rozpoczętych projektów inwestycyjnych. Oczekuje się, że ceny biletów dla komunikacji miejskiej oraz stawki za parkowanie w strefie płatnego postoju nie ulegną zmianie.

Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, zaznaczył, że budżet na następny rok jest opracowywany w sytuacji pełnej niepewności. Prezydent odnosił się także do zmian podatkowych wprowadzonych przez rząd centralny. Przekazał informacje, że w latach 2020-2023 dochody miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) spadły o ponad 560 mln zł. Tzw. rekompensata, którą miasto otrzymało kilkakrotnie w tym okresie, wyniosła jedynie około 236 mln zł. Z tego powodu Lublin stracił łącznie 324 mln zł dochodów z PIT – wyjaśnił Żuk podczas konferencji.