Rozwój Osiedla Lotników: Interbud Construction nabywa działkę w Lublinie

Interbud Construction, będąca częścią grupy Interbud Lublin, nabyła teren w Lublinie. Umowa zakupu została podpisana z myślą o rozwoju Osiedla Lotników. Plany przewidują rozbudowę osiedla o kolejne 36 mieszkań i 2 lokale usługowe.

Spółka zależna od Interbud Lublin, Interbud Construction, sfinalizowała transakcję zakupu działki w Lublinie. Teren o powierzchni około 0,4 hektara został zakupiony za kwotę około 1,6 miliona złotych netto. Ta inwestycja ma na celu realizację trzeciego etapu rozbudowy Osiedla Lotników.

Zgodnie z informacjami podanymi przez spółkę, już zapłacono zadatek w wysokości 0,4 miliona złotych brutto. Reszta kwoty ma zostać uregulowana najpóźniej do 11 października 2023 roku.

Inwestycja ta posiada już zezwolenie na budowę. Projekt obejmuje budowę 36 nowych mieszkań oraz dwóch lokali usługowych. Kolejny krok na drodze rozwoju Osiedla Lotników jest już planowany.

Tego samego dnia, kiedy finalizowano umowę zakupu działki, Interbud Construction podpisała także przedwstępną umowę sprzedaży jednego z lokali o powierzchni 300 metrów kwadratowych. Lokal ten zostanie wybudowany w ramach planowanej inwestycji i sprzedany za ok. 1,6 miliona złotych netto. Zapłata za lokal zostanie uregulowana w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości około 1,1 miliona złotych, z czego około 200 tysięcy stanowi zadatek, ma zostać zapłacona do 12 października 2023 roku. Druga rata, wynosząca około 500 tysięcy złotych, ma zostać zapłacona na podstawie zawartej umowy przyrzeczonej, nie później niż do dnia 31 marca 2026 roku.