Aktualizacja siatki połączeń w Lublinie: Więcej kursów i szybsze podróże dzięki otwarciu Dworca Metropolitalnego

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie zaprezentował świeże plany dotyczące modernizacji sieci komunikacyjnej miasta. Zmiany mają na celu zwiększenie częstotliwości kursów, ułatwienie dostępu do różnych dzielnic miasta i przyspieszenie czasu podróży. Te innowacje są ściśle powiązane z otwarciem Dworca Metropolitalnego, który ma rozpocząć działalność w styczniu.

Przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego dzisiaj przedstawili swoje nowe koncepcje. Wszystkie te zmiany mają na celu lepsze skomunikowanie miasta z nowo otwartym Dworcem Metropolitalnym. Plan zakłada, że więcej autobusów będzie kursować w godzinach szczytu, a najbardziej popularne linie będą jeździć co 15 minut.

Konsultacje społeczne na temat tych zmian trwały niemal miesiąc. Zarząd otrzymał ponad 2700 uwag, z których blisko 700 zostało uwzględnionych w pełni. Kolejne prawie 800 uwag zostało częściowo zaakceptowanych. Pozostałe uwagi nie były bezpośrednio związane z tematem konsultacji. Te wszystkie działania przyczyniły się do opracowania nowej oferty przewozowej dla komunikacji miejskiej w Lublinie po otwarciu Dworca Metropolitalnego.