Planowane utrudnienia na ul. Skowronkowej związane z budową drogi

Potrzeba przeprowadzenia prac związanych z układaniem ostatecznej warstwy asfaltu na ul. Skowronkowej wpłynie na ograniczenie dostępności do poszczególnych nieruchomości położonych przy tej arterii. Przyczyną jest konieczność pełnego zamknięcia drogi dla ruchu.

Zakres prac na ul. Skowronkowej obejmować będzie całkowite wstrzymanie ruchu na wszystkich bocznych, prywatnych i dojazdowych ulicach, jednak nie przewiduje się wpływu tej sytuacji na ruch pieszych. Realizacja projektu będzie miała miejsce w godzinach od 7:00 do 18:00. Wykonawca podjął już starania o poinformowanie mieszkańców o planowanych utrudnieniach poprzez dostarczenie odpowiednich informacji bezpośrednio do skrzynek pocztowych. Dodatkowo zaplanowano stopniowe udostępnianie dojazdów do poszczególnych posesji, natychmiast po wyschnięciu asfaltu na danym fragmencie ulicy.

Jak mówi Justyna Góźdź, przedstawicielka biura prasowego Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin, wykonawca realizuje budowę jednokierunkowej drogi o nawierzchni bitumicznej, mierzącej 6 metrów szerokości i ponad 2 kilometry długości. Projekt ten zawiera także budowę chodników po obu stronach ulicy oraz dodatkowych dojazdów do istniejących budynków usytuowanych przy ul. Skowronkowej. W planach jest również budowa zbiornika retencyjnego z dojazdem, 7 miejsc parkingowych oraz ponad 90 słupów oświetleniowych wykorzystujących energooszczędne oprawy typu LED. Obecnie ukończono już prace związane z układaniem nawierzchni z kostki brukowej, budową dojazdu do planowanego zbiornika i zjazdów, a na głównym ciągu drogowym zamontowano krawężniki. Trwają natomiast prace wykończeniowe przy chodnikach, zjazdach, oświetleniu drogi oraz nasadzeniach roślinności.