Podsumowanie trzech edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich w kontekście Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023

Do tej pory swoje działania pod flagą Szkolnych Budżetów Obywatelskich podjęło niemal 50 szkół. Te instytucje zyskały dostęp do wspólnej puli środków, wynoszącej 200 tysięcy złotych, przeznaczonej na realizację młodzieżowych projektów. Efektem tych działań są dziesiątki zakończonych pomyślnie inicjatyw. Szkolne Budżety Obywatelskie powstały jako część większego przedsięwzięcia – przygotowań do uzyskania przez Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży w roku 2023.

Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji oraz Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Lublin ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży, podkreśla znaczenie programu SBO w kontekście tytułu ESM. Uznaje go za jedno z kluczowych działań, które przyczyniły się do realizacji wielu wartościowych projektów w lubelskich szkołach. W jej opinii, SBO to niezwykle skuteczny instrument pobudzający aktywność młodzieży, dający im możliwość decydowania o przedsięwzięciach, jakie chcą realizować, a także poczucie odpowiedzialności za ich przebieg. Dodatkowo program ten jest doskonałą okazją do nauki praktycznego stosowania zasad demokracji i zarządzania finansami.

Trzy edycje Szkolnych Budżetów Obywatelskich wykazały, że społeczności szkolne są bardzo zaangażowane w realizację projektów, które same wypracowały. Pani Beata cieszy się również, że inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodych mieszkańców Lublina.