Konsorcjum firm PBI wybrane do realizacji kluczowej inwestycji drogowej w dzielnicy Ponikwoda

Decyzja w sprawie wykonawcy budowy przedłużenia ul. Węglarza i fragmentów ulic Marii Koryznowej oraz Trześniowskiej została podjęta przez miasto. Inwestycję drogową za kwotę blisko 49 milionów złotych przeprowadzi konsorcjum firm PBI Infrastruktura S.A. oraz PBI WMB Sp. z o.o.

Przedstawiciele władz miejskich podkreślają znaczenie przedłużenia ul. Węglarza oraz budowy sąsiadujących ulic dla mieszkańców dzielnicy Ponikwoda. Zdaniem prezydenta Lublina, Krzysztofa Żuka, to kluczowe przedsięwzięcie na tle ustaleń z mieszkańcami w ramach Projektu „Plan dla Dzielnic”. Wybór wykonawcy jest decydującym etapem formalnym, który umożliwi podpisanie umowy i rozpoczęcie prac na miejscu.

W ramach inwestycji powstanie nowa trasa drogowa o całkowitej długości około 2,6 km. Zgodnie z planem, przedłużenie ul. Węglarza od ul. Walecznych do ul. Trześniowskiej będzie składać się z dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu oraz na niektórych odcinkach z jednej jezdni z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 m i 3 m. Projekt przewiduje również budowę chodników po obu stronach drogi i ścieżek rowerowych, system sygnalizacji i oświetlenia drogowego, jak również kanalizację i sieci infrastrukturalne. Dodatkowo, plan uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez spełnienie wymogów dotyczących szerokości i nachylenia chodników, progów, umieszczenia płytek znacznikowych przy skrzyżowaniach i przystankach autobusowych oraz instalację sygnalizacji świetlnej z czujnikami dotykowymi i informacją dźwiękową.