Prezentacja najcenniejszych okazów drzew Lublina na nowej ścieżce edukacyjnej dzielnicy Tatary

W Lublinie w dzielnicy Tatary powstała niedawno nowa ścieżka edukacyjna. Ma ona na celu ukazanie mieszkańcom i turystom najpiękniejszych i najrzadszych okazów drzew, które rosną na terenie tego osiedla. Tatary to jedno z pierwszych osiedli, które powstało po II wojnie światowej, a tym samym jest miejscem, gdzie możemy podziwiać drzewa mające nawet kilkadziesiąt lat. Nowo utworzona ścieżka stanowi niebywałą okazję do bliższego zapoznania się z nimi.

Nowsza inicjatywa ta jest kontynuacją wcześniejszych działań mających na celu promowanie atrakcji przyrodniczych Lublina. Blanka Rdest, dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin, zachęca wszystkich miłośników spacerów na świeżym powietrzu do skorzystania nie tylko z nowej ścieżki edukacyjnej, ale także z innych atrakcji miasta, takich jak Wąwóz Lipniak czy trasa prowadząca obok lubelskich pomników przyrody.

Na terenie dzielnicy Tatary rośnie wiele różnorodnych gatunków drzew. Możemy tu spotkać zarówno takie, które są powszechne w polskich miastach, jak na przykład lipa drobnolistna, różnego rodzaju topole i klony czy jarząb zwyczajny, ale także te znacznie rzadziej występujące. Wśród nich znajdują się takie okazy jak glediczja trójcierniowa, leszczyna turecka, oliwnik wąskolistny oraz surmia zwyczajna. Te drzewa to prawdziwe egzotyczne skarby, które przyciągają miłośników przyrody z całego miasta.