Podsumowanie sukcesów lekkoatletów i pływaków AZS-u UMCS Lublin

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym miało miejsce znaczące spotkanie, podczas którego dokonano podsumowania osiągnięć sportowych reprezentantów lekkoatletyki i pływania z AZS-u UMCS Lublin. Wszystkim tym, którzy przyczynili się do tych sukcesów – zawodnikom, ale także trenerom i działaczom – wyrażono wdzięczność i wręczono nagrody.

Gospodarz wydarzenia, prezes AZS-u UMCS Lublin, Rafał Walczyk, powitał wszystkich uczestników uroczystości. Wśród zebranych nie brakowało nie tylko sportowców, działaczy i trenerów, ale także kluczowych partnerów oraz sponsorów klubu, których nieocenione wsparcie było niezbędne do osiągnięcia tak znaczących triumfów. Wśród nich szczególne uznanie zasłużyło Miasto Lublin, które od wielu lat wspiera działalność klubu.

To właśnie dzięki tak cennemu wsparciu od miasta, klub ma możliwość prowadzenia długofalowego szkolenia zawodników w ramach programów Mistrz oraz Mistrz Junior. Te programy mają na celu przygotowanie sportowców do prestiżowych Igrzysk Olimpijskich planowanych na 2024 rok w Paryżu. Wsparcie udzielane przez władze miejskie pozwala naszym zawodnikom z dumą reprezentować Lublin podczas najważniejszych wydarzeń sportowych na świecie.

Podczas spotkania podziękowano także innym instytucjom za ich wkład i wsparcie – Województwu Lubelskiemu, Zespołowi Szkół Elektronicznych w Lublinie oraz Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej.