Współpraca Akademii WSEI z Portem Lotniczym Lublin otwiera nowe możliwości dla studentów

Piotr Jankowski, rzecznik Portu Lotniczego Lublin, poinformował w środowym komunikacie o zawartej umowie współpracy między portem a Akademią WSEI. Zgodnie z porozumieniem, studenci będą mieli szansę na zdobycie praktycznej wiedzy poprzez realizację staży i praktyk na terenie lotniska. Planowane są także wspólne konferencje i badania naukowe.

Umowa podpisana w środę przewiduje szeroki zakres współdziałania. Port Lotniczy Lublin oraz Lubelska Akademia WSEI zamierzają razem organizować seminaria, konferencje naukowe, kongresy czy szkolenia. Przewidziane są również wspólne wizyty studyjne i spotkania. Dodatkowo, umowa otwiera możliwość pozyskiwania funduszy na badania oraz tworzenia wspólnych przedsięwzięć.

„Nasza uczelnia dzięki tej umowie staje się integralną częścią ekosystemu lotniczego, co otwiera nowe perspektywy dla naszych studentów, pracowników oraz partnerów biznesowych” – zaznaczył w komunikacie rektor uczelni, prof. Marek Opielak.

Korzyści z umowy będą mogli czerpać studenci Wydziału Transportu i Informatyki oraz Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, którzy będą realizować praktyki i staże na lubelskim lotnisku. W ramach współpracy, spółka Port Lotniczy Lublin będzie również miała możliwość publikowania ofert pracy dla studentów.

Przypomnijmy, że Port Lotniczy Lublin rozpoczął działalność 17 grudnia 2012 roku jako międzynarodowe lotnisko, zdolne do obsługi samolotów takich jak Boeing 767 czy Airbus A310. Jego akcjonariuszami są wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego – województwo lubelskie, gmina Lublin, gmina miejska Świdnik oraz powiat Świdnik. W ubiegłym roku port odprawił 399 tys. pasażerów.