Wszystkie 17 spółek Polskiego Radia w procesie likwidacji

Ministerstwo Kultury ogłosiło zakończenie sukcesem procedury wpisania do rejestru otwarcia likwidacji wszystkich 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Ostatnim etapem tego procesu było wpisanie do rejestru likwidacji Radia Lublin przez sąd w Świdniku. Wraz z tym, Radiu Lublin przydzielony został nowy likwidator.

Radio Lublin było jedyną regionalną stacją radiową, która opierała się procesowi likwidacji. Jak wcześniej donosiliśmy, Kamil Żurek, referendarz sądowy, odmówił na początku lutego wpisania likwidacji tej rozgłośni do Krajowego Rejestru Sądowego. W swoim orzeczeniu powoływał się między innymi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z stycznia tego roku, który kwestionował prawo do likwidacji spółek publicznych mediów.

Za inicjatywą grupy posłów PiS sprawa ta trafiła na wokandę Trybunału Konstytucyjnego. Partia ta sprzeciwiła się decyzjom ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza o uruchomieniu procesu likwidacji spółek zarządzających Telewizją Polską i Polskim Radiem.