Zapisy do przedszkoli i szkół podstawowych w Lublinie rozpoczęte: 10,5 tys. miejsc dla przedszkolaków

Na lubelskie przedszkola czeka aż 10,5 tys. miejsc dla najmłodszych mieszkańców miasta. Jednocześnie otworzono zapisy dla kandydatów do pierwszych klas szkół podstawowych, którzy planują rozpocząć edukację w placówce edukacyjnej znajdującej się w ich rejonie zamieszkania.

W Lublinie ruszył proces naboru do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych, a także zaczęły się zapisy do klas pierwszych. Mariusz Banach, zastępca prezydenta Miasta Lublin ds. oświaty i wychowania, przypomina, że rekrutacja do szkół podstawowych odbywa się na zasadzie rejonizacji. To oznacza, że priorytet mają kandydaci mieszkający w obwodzie danej szkoły podstawowej i przyjmowani są oni na podstawie zgłoszenia.

Jeżeli jednak rodzice preferują inną szkołę niż ta w ich obwodzie, muszą poczekać do 19 marca – tego dnia ruszy nabór do innych placówek. Warto jednak zwrócić uwagę, że dotyczyć to będzie jedynie szkół, które mają jeszcze wolne miejsca. Rekrutacja do przedszkoli jest mniej ograniczona – podczas składania aplikacji, rodzic może wskazać aż siedem preferowanych placówek.