Anna Augustyniak przejmuje obowiązki zastępczyni prezydenta Lublina ds. społecznych, Monika Lipińska dołącza do MOSiR

Podczas piątkowego ogłoszenia, ratusz w Lublinie poinformował o przekazaniu obowiązków zastępcy prezydenta ds. społecznych Annie Augustyniak. Dotychczas zajmująca to stanowisko Monika Lipińska została mianowana na stanowisko wiceprezesa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR).

Katarzyna Duma, rzecznik prezydenta Lublina, przekazała informację o zmianach personalnych po południu. W swoim komunikacie podkreśliła, że Monika Lipińska, która do tej pory pełniła rolę zastępcy prezydenta ds. społecznych, od soboty będzie sprawować funkcję wiceprezesa MOSiR. W nowym miejscu będzie odpowiedzialna za tworzenie i implementację innowacyjnych rozwiązań na rzecz aktywizacji, integracji i edukacji skierowanych do różnych grup społecznych – rodzin z dziećmi, młodzieży, osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.

W komunikacie szczególnie podkreślono znaczenie tych działań w kontekście holistycznego podejścia do profilaktyki zdrowia. Chodzi tu o walkę z chorobami cywilizacyjnymi, ułatwianie dostępu do aktywności fizycznej i rekreacji dla osób o specjalnych potrzebach, a także poszerzenie oferty edukacyjnej dla najmłodszych.

Monika Lipińska przez 13 lat służyła jako zastępca prezydenta Lublina. Od początku swojej profesjonalnej ścieżki kariery związana jest z polityką społeczną.