Nowy "zielony" projekt miasta: ogrody społeczne

Inicjatywa miejska ma na celu wprowadzenie nowego „zielonego” projektu. Jest nim zakładanie ogrodów społecznych, które są zielonymi przestrzeniami tworzonymi przez lokalną społeczność. To pomysł będący dopełnieniem tradycyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zwykle uprawianych przez pojedynczych mieszkańców lub rodziny. Konsultacje społeczne, które właśnie się rozpoczynają, pozwolą obywatelom wypowiedzieć się na kilka tematów. Zapytamy o schemat uruchamiania takich ogrodów w Lublinie, jakie wsparcie od miasta byłoby odpowiednie, jaka powinna być liczba osób w lokalnej grupie odpowiadającej za ogród i jak powinien wyglądać regulamin takiego miejsca.

Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, podkreśla, że ostatnie lata to czas rozwoju wielu instrumentów wspierających lokalne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. W ramach tych działań miasto wspiera Rodzinne Ogrody Działkowe, realizuje program małej retencji dla domów jednorodzinnych, tworzy ogrody deszczowe i wspólnie tworzy nowe przyjazne przestrzenie. Mówi również o Zielonym Budżecie, na którym Lublin jest pionierem, jako o stałym elemencie działań partycypacyjnych miasta.

Prezydent Żuk zauważa również, że obok coraz bardziej popularnych ogrodów działkowych, rośnie zainteresowanie ogrodami miejskimi i wspólnotowymi. Wskazują na to informacje uzyskane podczas spacerów z cyklu „Plan dla Dzielnic”. Dlatego władze miasta chcą umożliwić mieszkańcom zakładanie własnych ogrodów społecznych i współtworzenie ich koncepcji.