Sankcja kredytu darmowego. Jak odzyskać swoje pieniądze?

Czy wiesz, że możesz zamienić swój kredyt konsumencki na kredyt bezkosztowy i odzyskać nienależnie pobrane odsetki oraz prowizje? Sankcja kredytu darmowego to narzędzie, które chroni konsumentów przed nieuczciwymi praktykami banków i instytucji finansowych.

Z naszych danych wynika, że nawet 90% podpisanych umów kredytowych jest obarczona błędami, które kwalifikują konsumenta do skorzystania z instytucji sankcji kredytu darmowego. Jak to zrobić? Gdzie szukać pomocy? 

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego została wprowadzona na rynek przez Ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Jest to narzędzie, które umożliwia konsumentom przekształcenie istniejącego kredytu konsumenckiego w kredyt bezkosztowy. Zadaniem sankcji jest ochrona konsumentów, których prawa zostały naruszone w wyniku stosowania przez banki lub instytucje finansowe nieuczciwych praktyk w zakresie udzielania kredytów. 

Jak działa sankcja kredytu darmowego?

Głównym założeniem sankcji kredytu darmowego jest to, że w przypadku stwierdzenia przez konsumenta – w praktyce analizy umowy najczęściej dokonuje radca prawny lub inny specjalista – nieprawidłowości w umowie kredytowej, może on zażądać od banku przekształcenia kredytu w taki, który nie generuje dodatkowych kosztów poza spłatą samego kapitału. Oznacza to, że odsetki, prowizje oraz inne opłaty mogą zostać anulowane, a w przypadku zobowiązań już spłaconych, bank zostanie zobligowany do ich zwrotu. 

Kiedy można skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego jest stosowana w sytuacjach, gdy w umowie kredytowej występują istotne uchybienia. Do najczęstszych należą błędy w formule zmiany oprocentowania, naliczanie odsetek od kosztów takich jak prowizja czy ubezpieczenia, błędne wyliczenie Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO), czy zawyżony poziom pozaodsetkowych kosztów kredytu.

Co ważne, nie każda umowa kredytowa – tłumaczy Radca Prawny Lublin – kwalifikuje się do skorzystania z przedmiotowego narzędzia. Z sankcji możemy skorzystać w przypadku, w którym:

  • kwota kredytu nie przekracza 255 000 zł,
  • umowa jest zawarta na minimum 12 miesięcy, 
  • kredyt jest w trakcie spłaty lub został spłacony w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 
  • umowa została zawarta w okresie od 18.12.2011 r. do chwili obecnej. 

Jak skutecznie skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Pierwszym krokiem na drodze do skorzystania z sankcji kredytu darmowego jest analiza umowy kredytowej pod kątem potencjalnych uchybień. Taką analizę może przeprowadzić Radca Prawny Lublin, który – w odróżnieniu od innych firm działających na rynku – nie korzysta z procesu zautomatyzowanej analizy umów. Umowy analizujemy ręcznie, dzięki czemu mamy pewność, że nie umknęły nam żadne kruczki, ani dwuznaczności, które mogą stanowić podstawę do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z sankcji. 

Kolejnym krokiem jest zebranie wszelkich dowodów, które potwierdzają występowanie uchybień. Materiał dowodowy najczęściej obejmuje:

  • kopię umowy kredytowej, 
  • harmonogramy spłat, 
  • korespondencję z bankiem, 
  • pozostałe dokumenty finansowe związane z zaciągniętym zobowiązaniem. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy umowy i zebranego materiału dowodowego przygotowujemy oświadczenie oświadczenie o zastosowaniu sankcji kredytu darmowego. W oświadczeniu tym powinny znaleźć się odniesienia do konkretnych uchybień w umowie oraz żądanie przekształcenia kredytu w kredyt bezkosztowy. Takie oświadczenie w formie pisemnej należy dostarczyć do banku.