Województwo Lubelskie wsparło finansowo lokalnych twórców i opiekunów zabytków

Zarząd Województwa Lubelskiego postanowił finansowo wesprzeć osoby, które angażują się w działalność artystyczną, propagowanie kultury oraz konserwację zabytków. Zdecydowano o przyznaniu stypendiów dla 299 osób zaangażowanych w te działania.

Całkowita kwota przeznaczona na stypendia wyniosła 600 000 zł. To duże wsparcie ze strony regionalnych władz dla osób związanych z szeroko pojętym sektorem kultury na terenie województwa lubelskiego.