Inwestycje w edukację: Kompleksowa termomodernizacja dwóch lubelskich liceów

W Lublinie, dokładniej w IV Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Szkolnej oraz V Liceum Ogólnokształcącym na ulicy Lipowej, planowane są gruntowne prace termomodernizacyjne. Wykonawca prac już podpisał umowę z miastem, które otrzymało na ten cel środki finansowe w wysokości 8 milionów złotych. Jest to znacząca inwestycja mająca na celu poprawę stanu budynków szkolnych.

W połowie nadchodzącego roku planowane są istotne zmiany, które dotyczą nie tylko estetyki obu placówek, ale przede wszystkim mają poprawić warunki panujące w miejscach nauki i pracy. Celem jest stworzenie komfortowych i funkcjonalnych warunków dla uczniów i kadry pedagogicznej.

IV LO zostanie poddane serii napraw i modernizacji, które obejmują m.in. budowę nowego węzła ciepłowniczego oraz renowację elewacji. Z kolei w przypadku V LO przewidziano wymianę istniejących instalacji elektrycznych oraz wprowadzenie izolacji przeciwwilgociowych w piwnicach budynku.

Nakłady inwestycyjne na przeprowadzenie prac remontowych w obu liceach wyniosą ponad 13 milionów złotych. Zakończenie procesu modernizacji szacowane jest na 31 lipca nadchodzącego roku.