Planowane inwestycje w rozwój infrastruktury rowerowej Lublina

Władze Lublina intensywnie przygotowują się do otrzymania funduszy unijnych, które pozwolą na rozpoczęcie budowy nowych tras rowerowych. Wstępne projekty obejmują wytyczenie siedmiu odcinków, które zadowolą zarówno amatorów dwóch kółek, jak i pieszych.

Na liście planowanych inwestycji znalazła się trasa prowadząca wzdłuż al. Kraśnickiej. Jej początek ma być zlokalizowany przy ul. Roztocze, w pobliżu stacji benzynowej. Stamtąd, trasa ma kierować się aż do skrzyżowania z ul. Zana. Całość ma przebiegać po jednej stronie jezdni – tej, która sąsiaduje ze szpitalem. Odcinek między ul. Bohaterów Monte Cassino a ul. Zana ma funkcjonować jako droga o ruchu mieszanych, dostępna zarówno dla rowerzystów, jak i pieszych.

Kolejną trasą rowerową, którą miasto zamierza wyznaczyć, jest ta biegnąca wzdłuż ul. Zwycięskiej po stronie sklepów. Ta część sieci rowerowej ma być bezpośrednio połączona z trasą na al. Kraśnickiej.

Trzeci zaprojektowany odcinek to trasa wzdłuż ul. Orkana, która ma stanowić naturalne przedłużenie obecnej drogi kończącej się na skrzyżowaniu z ul. Rycerską i Wiklinową. Projekt obejmuje obie strony jezdni.

W planach miasta jest również ciąg pieszo-rowerowy prowadzący od osiedla Błonie aż do skrzyżowania z drogą wyjazdową z centrum handlowego, znajdującą się przed salonem samochodowym. Dalej, w kierunku ul. Roztocze, ma przebiegać wyznaczona trasa jedynie dla rowerzystów.