Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych rozpoczęta – 60 placówek czeka na wnioski

Publiczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne działające przy publicznych szkołach podstawowych uruchomiły proces rekrutacji uzupełniającej. Na chętne dzieci i ich rodziców czekają wolne miejsca w blisko 60 różnych instytucjach.

Rodzice tych maluchów, które nie otrzymały miejsc w pierwszej turze rekrutacji do dowolnego przedszkola czy oddziału przedszkolnego, mają teraz sposobność skorzystania z rekrutacji dodatkowej. Nie są jednak jedynymi, którzy mogą zgłosić swoje dzieci – proces jest otwarty także dla tych, którzy nie brali udziału w głównej rekrutacji. Mariusz Banach, pełniący funkcję zastępcy prezydenta Miasta Lublin ds. oświaty i wychowania, wyjaśnia, że możliwość składania wniosków o przyjęcie do przedszkoli będzie dostępna przez najbliższe dni. Atrakcyjną opcją są również placówki mające w ofercie miejsca dla dzieci z określonymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Okres na zgłoszenia do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpoczyna się w poniedziałek, 13 maja, o godzinie 8:00 i trwa do piątku, 17 maja, do godziny 15:00. Decyzje dotyczące kwalifikacji i braku kwalifikacji kandydatów zostaną ogłoszone 10 czerwca o godzinie 12:00. Kolejnym krokiem będzie potwierdzenie przez rodziców chęci zapisania dziecka do przedszkola – na to zaplanowany jest czas od 10 czerwca (od godz. 12:00) do 14 czerwca (do godz. 15:00). Ostatecznie, lista przyjętych oraz tych, których wnioski nie zostały rozpatrzone pozytywnie, zostanie ogłoszona 17 czerwca o godzinie 12:00.