Wręczenie nominacji nowym członkom w Radzie Seniorów Miasta Lublin

Anna Augustyniak, zastępca prezydenta miasta Lublin ds. społecznych, spotkała się z radnymi seniorami, aby podziękować ustępującym członkom Rady Seniorów za ich usługi i wręczyć nominacje nowo wybranym przedstawicielom. Rada Seniorów jest organem pomocniczym prezydenta miasta Lublin, który doradza we wszystkich kwestiach dotyczących starszych obywateli. Rada ma również możliwość inicjowania działań na rzecz osób starszych.

Nowych członków do Rady nominowały organizacje działające na rzecz osób starszych, w tym przede wszystkim organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące programy edukacyjne dla seniorów, takie jak uniwersytety trzeciego wieku. Poza tym, kandydaturę mogły zgłosić indywidualne osoby zaangażowane w pracę na rzecz środowiska senioralnego. Wymogiem było jednak posiadaną poparcie od co najmniej 30 mieszkańców Lublina, którzy ukończyli 60 lat – informuje Justyna Goźdź z urzędu miasta.