Program "Ciepłe mieszkanie" w Lublinie otrzyma dotację rzędu niemal 3 milionów złotych

Lublin został obdarowany dotacją o wartości bliskiej 3 milionom złotych, przeznaczoną na realizację programu pod nazwą „Ciepłe mieszkanie”. Finansowe wsparcie przyznane zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego główne przeznaczenie to możliwość przeprowadzenia wymiany przestarzałych pieców w budynkach wielorodzinnych. Stopień finansowego wsparcia dla beneficjentów będzie uzależniony od ich dochodów – będzie on wynosił od 30% do nawet 90% kosztów przedsięwzięcia.

Osoby, które mają prawo ubiegać się o dofinansowanie z tej puli, to właściciele lub współwłaściciele mieszkań znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Dodatkowo, możliwość składania wniosków mają także najemcy lokali będących własnością miasta. Z dofinansowania będą mogły skorzystać również wspólnoty mieszkaniowe składające się z 3 do 7 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w Lublinie. Przewidywana średnia kwota dofinansowania na jedno mieszkanie będzie regulowana poziomem dochodów beneficjenta i może osiągać wysokość do 41 tysięcy złotych. Dla wspólnot mieszkaniowych, kwota wsparcia może być znacznie wyższa i wynieść nawet 375 tysięcy złotych.

Dokładne zasady ubiegania się o dotację, a także datę rozpoczęcia naboru wniosków, Miasto Lublin zamierza niebawem opublikować na swojej stronie internetowej.