Rozpoczęły się prace renowacyjne na ulicy Wapiennej w Lublinie

Ruszyły prace naprawcze na lubelskiej ulicy Wapiennej. Przedsięwzięcie obejmuje odcinek drogi o długości jednego kilometra i jest zaplanowane do zakończenia na koniec lipca tego roku.

W pierwszej kolejności, ekipy remontowe skupią się na wyrównaniu obecnej nawierzchni. Po tym etapie, nastąpi ułożenie warstwy kruszywa, a później asfaltu. W ramach prac drogowych przewidziane jest również wymienienie krawężników oraz utworzenie półmetrowego pobocza po obu stronach drogi.

Podczas remontu ulicy Wapiennej przeprowadzona zostanie także regulacja elementów infrastruktury naziemnej. Dotyczyć to będzie między innymi włazów studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zaworów sieci wodociągowej i gazowej oraz studni teletechnicznych. Prace obejmują również dostosowanie wysokości wlotów ulic członkowskich oraz zjazdów z drogi głównej.

Zakończenie prac związanych z remontem ulicy Wapiennej przyniesie zmiany w jej szerokości – nowa jezdnia będzie miała na ogół 3 metry szerokości, z miejscami poszerzanymi do 7 metrów.