Spotkanie kapłanów Archidiecezji Lubelskiej ujawniło zmiany personalne na stanowiskach wikariuszowskich

We wtorkowy poranek, 4 czerwca, w przestronnej auli Caritas organizowanej przez Archidiecezję Lubelską, grupa kapłanów zgromadziła się na spotkaniu. Głównym punktem tego zgromadzenia była prezentacja planowanych zmian personalnych w ramach działania archidiecezji lubelskiej.

Najważniejszym aspektem tego spotkania było ogłoszenie, że w tym roku nie nastąpiły żadne mianowania księży proboszczów na emeryturę, ponieważ żaden z nich nie osiągnął jeszcze siedemdziesiątego roku życia, który jest uznawany za wiek emerytalny. Dodatkowo, nie zaplanowano również jakichkolwiek innych rotacji na stanowiskach proboszczowskich.

W trakcie spotkania ujawniono również, że dwóch świeżo wyświęconych neoprezbiterów, którzy otrzymali święcenia 25 maja, dowiedziało się o swoich pierwszych placówkach, gdzie rozpoczną służbę kapłańską. Od 1 lipca, w nowych wspólnotach parafialnych zacznie pracować 31 księży pełniących funkcję wikariusza.

Nowo wyświęceni księża: ks. mgr Mateusz Popek i ks. mgr Emilian Wolski zostali mianowani na wikariuszy odpowiednio w parafii pw. św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej oraz parafii pw. św. Anny w Lubartowie.

Spośród 31 księży, którzy rozpoczną służbę jako wikariusze od 1 lipca, siedmiu księży doświadczyło zmiany parafii. Ks. mgr Łukasz Boguta, ks. mgr lic. Andrzej Boryc, ks. mgr Jarosław Chmura, ks. mgr Szymon Czuwara, ks. mgr lic. Mirosław Flak oraz ks. mgr Rafał Furtak zostali przeniesieni do nowych parafii, gdzie pełnić będą swoją pomocniczą funkcję duchownego.