Senator Jacek Bury pracuje nad wdrożeniem zmian w funkcjonowaniu rad dzielnic Lublina

Lublin: reformy rad dzielnic według senatora Burego

Jacek Bury, senator z miasta Lublin, zaproponował zmiany w funkcjonowaniu rad dzielnic tego miasta, Głównymi postulatami jest nadanie większych uprawnień…

Czytaj dalej