Senator Jacek Bury pracuje nad wdrożeniem zmian w funkcjonowaniu rad dzielnic Lublina

Lublin: reformy rad dzielnic według senatora Burego

Jacek Bury, senator z miasta Lublin, zaproponował zmiany w funkcjonowaniu rad dzielnic tego miasta,

Głównymi postulatami jest nadanie większych uprawnień radom poszczególnych dzielnic Lublina oraz wzrost budżetu, którym dysponują.

Senator Jacek Bury zorganizował „I Kongres Rad Dzielnic”. Wydarzenie odbyło się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, a jego celem była poprawa funkcjonowania dzielnic i całego miasta.

Według senatora, obecnie dzielnice dysponują zbyt małymi środkami w ramach tzw. „rezerwy celowej”. Rezerwa przeznaczona jest na lokalne prace, małe inwestycje, remonty, itp. Obecnie rady dysponują 150 tysiącami złotych każda. Zdaniem senatora środki powinny wzrosnąć ponad trzykrotnie – do pół miliona na każdą dzielnicę.

Kolejną sporą zmianą miałaby być inicjatywa uchwałodawcza rad dzielnic, co pozwalałoby lepiej wpływać na politykę miasta.

W 2018 roku Jacek Bury został radnym sejmiku lubelskiego, zdobywając ponad dwadzieścia dwa tysiące głosów. Rok później zrezygnował z tej funkcji, startując w wyborach do Senatu. Te zakończyły się sukcesem – w okręgu obejmującym miasto Lublin Jacek Bury otrzymał prawie osiemdziesiąt pięć tysięcy głosów i zdobył senacki mandat.

Jacek Bury jest politykiem oraz przedsiębiorcą. Pochodzi z Józefowa i ukończył Akademię Rolniczą w Lublinie.