Długo wyczekiwany powrót uczniów z Lubelszczyzn do szkół

Nowy rok szkolny – jakie zmiany czekają dzieci z Lubelszczyzny?

Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami przedstawicieli Ministerstwa Edukacji, wszystkie dzieci wrócą do szkoły już 1. września.

Już ponad rok trwa niepewna sytuacja w sferze nauczania dzieci i młodzieży. Wszystko przez pandemię koronawirusa. W zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej, władze państwa podejmowały decyzje, które nie zawsz były dobrze przyjmowane przez uczniów, ich rodziców oraz samych nauczycieli. Wielotygodniowy okres nauki zdalnej lub hybrydowej, niepewność co do sposobu funkcjonowania szkoły w przyszłości – to już przeszłość. Pierwszego dzieci wszystkie dzieci wracają do szkół.

Pierwszy dzwonek zabrzmi wcześniej

Niektóre szkoły zdecydowały się na zmianę godzin odbywania się lekcji, aby zapewnić więcej elastyczności podczas układania planu zajęć. W niektórych szkołach pierwszy dzwonek został przesunięty z 8:00 na 7:30. Taka zmiana ma miejsce w przypadku Zespołu Szkół nr 12 na ulicy Sławinkowskiej. Mimo, że ostatni dzwonek zabrzmi już po godzinie dwudziestej, dyrektor szkoły zapewnia, że uczniowie nie będą uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach do tej godziny. Szkoła zdobywa dodatkowe fundusze poprzez wynajem sal na zajęcia organizowane przez podmioty zewnętrzne.

Duży nacisk na integrację klas

W całej Polsce dyrektorzy szkół oraz nauczyciele otrzymali jasne wytyczne. Powrót do szkół powinien się wiązać z położeniem dodatkowego nacisku na relacje między uczniami. To zachęta do integracji klas, organizowania wycieczek i wspólnych wyjść. Uczniowie przez wiele miesięcy mieli utrudniony kontakt z rówieśnikami, a to w końcu szkoła jest jednym z głównych miejsc spotkań dzieci.