Porodnica paskowana odnaleziona w Łukowie. Trwa walka o ochonę stanowiska pszczół.

Rzadkie pszczoły w Łukowie

OD wielu lat pojawiają się pomysły reaktywacji starej strzelnicy

Strzelnica na Łapiguzie w Łukowie stoi od wielu lat nieużywana. Kilka lat temu władze miasta miały nawet przygotowaną część środków oraz pozwolenie na budowę w tym miejscu.

Teraz to miłośnicy strzelectwa sportowego chcieli zagospodarować teren, zmodernizować strzelnicę i z niej korzystać. Teren miał zostać wydzierżawiony, pojawił się jednak niespodziewany problem.

Pan Przemysław znalazł ciekawe gatunki

Przechodzący się po terenie starej strzelnicy znawca i wielbiciel przyrody, pan Przemysław Laskowski odkrył kilka naprawdę rzadkich gatunków pszczół, które pod nieobecność ludzi przejęły teren.

Napotkane pszczoły należą między innymi do bardzo rzadkiego gatunku – to porodnica paskowana (Amegilla quadrifasciata)

Po dokładniejszym rozpoznaniu tego zagadnienia okazało się, że odnaleziony gatunek jest zagrożony wyginięciem. W latach 1975-2005 był nawet uznawany przez polskich naukowców za gatunek wymarły na terenie Polski. Od tego czasu udało się jednak odnaleźć kilka miejsc występowania tych pożytecznych owadów. Dwa z nich znajdują się na Lubelszczyźnie.

Stanowisko na terenie łukowskiej strzelnicy jest najliczniej reprezentowane przez

Miłośnicy przyrody chcą ochronić pszczoły

Szybko powstałą inicjatywa mająca na celu objęcie ochroną terenu zamieszkiwanego przez odnalezione pszczoły. Zaangażowane osoby podkreślają, że do przeprowadzenia niezbędnych prac modernizacyjnych na terenie strzelnicy bez szkody dla owadów niezbędne będzie wsparcie burmistrza Łukowa, a także pomoc z zewnątrz. Sprawa jest już znana w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wielu organizacjach dbających o przyrodę.

Kim jest porodnica paskowana?

Ta pszczoła jest rzadkim gatunkiem, choć w Polsce nie jest chroniona. Jej teren występowania to wybrzeża Morza Śródziemnego, Morza Czarnego i Morza Kaspijskiego, Europa Środkowo-Wschodnia, Bliski i Daleki Wschód, aż po tereny zachodnich Chin.

Niezależnie od rodzaju podłoża, porodnicę paskowaną można spotkać na terenach otwartych, w suchych i słonecznych miejscach.

Teren Polski nie należy do typowych miejsc występowania tego gatunku.