ZUS wypłacił ponad 60 milionów złotych na wyprawki dla uczniów z lubelszczyzny

Ponad 60 milionów złotych dla rodziców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił środki na wyprawki szkolne dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów w województwie lubelskim.

Trzysta złotych rocznie – takie środki przysługują każdej rodzinie, niezależnie od dochodu. Program „Dobry Start” dotyczy dzieci i młodzieży uczącej się w całej Polsce.

Popularne „300+” dotyczy uczniów, którzy nie ukończyli 20 roku życia Aby otrzymać to świadczenie, należy złożyć odpowiedni wniosek. Termin upływa na koniec listopada. Już od lipca rodzice z województwa lubelskiego mogli ubiegać się o dodatkowe środki, na przykład na wyprawkę dla dziecka. Dotychczas ZUS wypłacił kilkadziesiąt milionów złotych.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wprowadziło to świadczenie, aby wesprzeć rodziców na początku roku szkolnego. To zawsze wiąże się z dodatkowymi wydatkami. Odpowiedni formularz można złożyć poprzez serwis Platforma Usług Elektronicznych ZUS, system Emp@tia lub w bankowości elektronicznej. Środki wypłacane są na podany numer konta bankowego i są możliwe do wykorzystania na dowolny cel.

Rodzice uczniów z województwa lubelskiego złożyli niemal 150 tysięcy wniosków. Najwięcej, bo aż 68% stanowią rodzice lub opiekunowie dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej. Mniej (około czternaście procent) to dzieci chodzące do liceów ogólnokształcących. 13% stanowią uczący się w technikach.