Lubelski sanepid regularnie kontroluje jakość wody pitnej w regionie

Sprawdź, czy picie wody z kranu jest bezpieczne.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie wydała stanowisko na temat jakości wody płynącej z kranów mieszkańców regionu.

Kwestia przydatności popularnej „kranówki” do spożycia jest dla wielu mieszkańców województwa lubelskiego dość istotna. Wiele osób ma pewne obiekcje przed piciem wody bezpośrednio z kranu, inni promują takie rozwiązanie, twierdząc że jest w pełni bezpieczne dla zdrowia i ekologiczne.

Wojewódzki sanepid wydał komunikat dotyczący przydatności do spożycia wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia.

Woda jest czysta, nadaje się do spożycia, ale…

W komunikacie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie możemy przeczytać, że woda płynąca z kranów spełnia wszystkie wyśrubowane normy, jest jednak pewne pole do poprawy jej jakości.

Próbki wody pobrano 31. sierpnia 2021 i przebadano pod kątem parametrów mikrobiologicznych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badania zostały przeprowadzone dla wybranych ujęć wody: Kalinówka, gm. Głusk, Surhów, gm. Kraśniczyn, Piaski, gm. Piaski, Marysin, gm. Rejowiec, Hruszów, gm. Rejowiec. Ujęcia zaopatrują w wodę pitną około piętnaście tysięcy mieszkańców. Dla trzech ostatnich ujęć możemy przeczytać dodatkową adnotację – „warunkowa przydatność”.

Dodatkowo wojewódzki „sanepid” nakazał podjęcie dodatkowych działań – poinformowanie zainteresowanych mieszkańców o przydatności wody z ujęć do spożycia, regularną dezynfekcję, kontrole wewnętrzne stanu wód w wodociągach, a także – jeśli to konieczne – wykonanie niezbędnych prac naprawczych, które mają na celu przywrócenie stanu wodociągów do tego opisanego w odpowiednich przepisach.

W powiecie opolskim woda była niedawno skażona

Niedawno wykryto poważne skażenie wody płynącej wodociągami w powiecie opolskim. W tamtym miejscu woda nie nadawała się do spożycia, a sytuacji tej nie zmieniało nawet jej przegotowanie. Wojewódzkie służby sanitarne wydały stosowne rozporządzenia i podjęły działania, obecnie jakość wody w tym miejscu jest już dobra, a kranówkę można pić.