Wojewoda ostrzega - wysoki stan wody w Wiśle

Od 4 września pogotowie przeciwpowodziowe w kolejnych trzech miejscach

Wojewoda lubelski ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe dla kolejnych trzech miejsc. To efekt podnoszącego się stanu Wisły.

– W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej na Wiśle obserwowany będzie dalszy wzrost poziomu wody, z przekroczeniami stanów ostrzegawczych – można przeczytać na stronie internetowej IMGW.

Stan wody w Wiśle w obrębie województwa lubelskiego stale rośnie. Dziś na kilku posterunkach wodowskazowych odnotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego, w związku z tym lista miejsc objętych stanem ostrzegawczym została powiększona przez wojewodę. Mowa o mieście Dęblin, powiecie ryckim i gminie Stężyca.

Decyzja ta jest zobowiązaniem dla burmistrzów, wójtów, starostów i prezydentów ze wspomnianych miejsc. To na ich barkach spoczywa teraz organizacja służb zabezpieczenia przeciwpowodziowego i podjęcie czynności niezbędnych do przeciwdziałania zagrożeniu życia, zdrowia i mienia oraz zminimalizowanie ryzyka wystąpienia takiego zagrożenia. Mają zostać podjęte wszelkie działania organizacyjne oraz techniczne.

Według przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie obecnie jest spokojnie, a strażacy nie otrzymali zgłoszeń dotyczących sytuacji w regionie.

Lista się powiększa

Oprócz nowych miejsc, w których ogłoszono stan alarmowy, w piątek trzeciego września taka decyzja została wydana przez wojewodę dla wielu innych miejsc w regionie. Mowa o miastach: Puławy i Józefów nad Wisłą, powiatach: puławski, opolski, kraśnicki oraz gminach:   Kazimierz Dolny , Annopol, Łaziska, Józefów nad Wisłą, Wilków, Puławy i Janowiec.

Wojewoda trzyma rękę na pulsie

Wojewoda lubelski, Wojciech Wilk , osobiście nadzoruje działanie służb i przygotowania do niezbędnych działań. Przebywa w zagrożonych regionach.

Na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego można natomiast przeczytać o przemieszczającej się fali wezbraniowej na Wiśle , której towarzyszą liczne przekroczenia stanów ostrzegawczych i wzrost poziomu wód.