Budżet Obywatelski na 2022 - głosowanie do niedzieli

Do końca tego weekendu możesz oddać głos i wybrać projekt finansowany w ramach Budżetu Obywatelskiego

10 października (najbliższa niedziela) zakończy się głosowanie na projekty finansowane z Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. Mieszkańcy Lublina mają ostatnią szansę na wypowiedzenie się w tej sprawie.

To już ósma edycja głosowania, w którym to mieszkańcy decydują

Mieszkańcy stolicy województwa lubelskiego chwalą sobie możliwość współuczestniczenia w dysponowaniu publicznymi środkami. To poprzez głosowanie mieszkańców rozdzielana jest pewna część budżetu miasta na każdy kolejny rok.

Budżet Obywatelski jest inicjatywą stosowaną w wielu miastach w całej Polsce.

Mieszkańcy mogą wybierać spośród ponad150 projektów

W edycji Budżetu Obywatelskiego na zbliżający się rok 2022, do głosowania dopuszczono sto pięćdziesiąt cztery projekty. Prawie 50 z nich dotyczy całego miasta – to projekty ogólne. Około setka jest projektami typowo osiedlowymi.

Szczegóły dotyczące głosowania, a także możliwość poznania projektów znajdują się na stronie Urzędu Miasta w Lublinie. Tam też można oddać swój głos.

Warto się pospieszyć, aby szansa na choć częściowy wpływ na dysponowanie budżetem miasta nie umknęła. Koniec głosowania ma miejsce 10 października.