Centrum integracyjne dla Uchodźców otwarte

Dziś otwarty Centrum Integracji Uchodźców Baobab w Lublinie. Migranci otrzymają tutaj wsparcie w zaspokojeniu podstawowych potrzeb oraz pomoc od specjalistów takich jak psychologowie, prawnicy i logopedzi. Centrum znajduje się przy ulicy Krakowskie Przedmieście 39b w Lublinie. Jest prowadzone przez Stowarzyszenie Homo Faber we współpracy z organizacjami pozarządowymi, miastem Lublin, UNHCR, Duńską Radą Uchodźców i przedsiębiorcami, którzy sfinansowali remont, meble i wyposażenie.

Pomoc dla uchodźców

Na parterze centrum Baobab znajduje się punkt informacyjny. Osoby potrzebujące mogą otrzymać pomoc lub zostać skierowane na prowadzoną przez miasto 24-godzinną linię pomocy dla uchodźców. Znajduje się tam także duży pokój z miejscem do pracy zdalnej, plac zabaw dla dzieci, przestrzeń spotkań oraz biblioteka z prawie 2000 książek w 14 językach, w tym ukraińskim, białoruskim, arabskim i hebrajskim. Na piętrze pokoje są wykorzystywane do prowadzenia konsultacji prawnych, logopedycznych i psychologicznych zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Znajduje się tam również kuchnia, sala lekcyjna i pokój zabaw dla dzieci. Założycielka centrum, Anna Dąbrowska, podkreśliła znaczenie takiego miejsca w Lublinie, zwłaszcza w kontekście trwających i przyszłych procesów migracyjnych.

W trosce o innych

Przedstawiciel UNHCR w Polsce, Kevin J. Allen, pochwalił lubelski model wsparcia dla uchodźców w kryzysie i nazwał centrum Baobab. Otwarcie centrum jest wynikiem decyzji miasta zeszłego roku, aby powierzyć organizacjom pozarządowym główne zadanie w pomocy uchodźcom. Samo otwarcie centrum Baobab jest konsekwencją tej decyzji. Burmistrz Lublina, Krzysztof Żuk, stwierdził, że miasto zobowiązuje się do budowania.