Rusza rekrutacja do pierwszej klasy podstawowej

Szkoły podstawowe rozpoczynają przyjmowanie zgłoszeń dzieci do klas pierwszych. Chodzi oczywiście o rok szkolny 2023/2024. Przyjmowanie dokumentów rozpocznie się od 27 lutego i potrwa do 13 marca.

Wiele nowych miejsc

Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. oświaty i wychowania, poinformował, że na nowych uczniów czeka blisko 3 tysiące miejsc w 43 szkołach. Warto wspomnieć, że jest to także 150 miejsc w oddziałach integracyjnych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Pierwszoklasiści mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych, integracyjnych i oddziału sportowego.

Dwuetapowy proces zapisów

Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzone będą dwuetapowo. Pierwszym krokiem będzie przyjmowanie zgłoszeń od rodziców dzieci mieszkających w obwodzie danej szkoły. Aby kandydat mógł rozpocząć naukę jako pierwszoklasista w szkole, w obwodzie której mieszka, jego opiekunowie będą musieli złożyć wniosek zgłoszeniowy do danej placówki w terminie od 27 lutego do 13 marca. Szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w ich obwodach będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami, przeprowadzą postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca. Termin dodatkowej rekrutacji  potrwa od 21 do 28 marca. Od 21 do 28 marca odbędzie się także rekrutacja dzieci z orzeczeniem do oddziałów integracyjnych oraz kandydatów do oddziału sportowego.