Trzecia edycja Złap Deszczówkę rusza niebawem

W Lublinie rusza nabór do trzeciej edycji miejskiego Programu ochrony zasobów wodnych. Program ma na celu zatrzymywanie wody opadowej w gospodarstwach domowych.  O co dokładnie chodzi w tym programie? Sprawdzamy!

Wniosek o dofinansowanie na zbiorniki retencyjne

Możliwe jest złożenie wniosku o dofinansowanie różnych inwestycji, w tym budowę zbiorników, ogrodów deszczowych czy też modernizację istniejących instalacji. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 5 tys. zł, co stanowi 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Wnioski o udzielenie dotacji mogą składać osoby fizyczne posiadające nieruchomości w granicach administracyjnych Lublina, z wyłączeniem nieruchomości zarejestrowanych jako działalność gospodarcza.

Kto może starać się o dofinansowanie?

Dotacja jest przyznawana wyłącznie na dofinansowanie systemów deszczowych, a wnioskodawca musi przedstawić charakterystykę planowanej inwestycji, opis nawierzchni, z której zbierane będą wody opadowe i roztopowe, opis planowanej inwestycji oraz zestawienie planowanych wydatków. Inwestycje planowo trwa do 15 listopada bieżącego roku.