Ambasador Słowenii w Lublinie

Wkrótce rozpocznie się delegacja biznesowa polskich firm do Słowenii. Ma na celu zacieśnienie relacji biznesowych między polskimi a słoweńskimi przedsiębiorcami. A także pozyskanie informacji na temat możliwości wejścia na rynek bałkański. Delegacja współorganizowana jest przez SPIRIT Slovenia, Izby Przemysłowo-Handlowej Słowenii, Ambasadę Słowenii w Warszawie, Ambasadę RP w Lublanie, Konsulat Honorowy Słowenii w Katowicach i Konsulat Honorowy Słowenii w Lublinie, a także przez polsko-słoweński Klub Biznesu Triglav-Rysy.

To nie pierwsze spotkanie

W listopadzie 2021 roku odbyło się forum biznesowe poświęcone współpracy polsko-słoweńskiej. Podczas forum prezentowano możliwości biznesowe, środowisko biznesowe Polski i Słowenii.  W wydarzeniu wzięli udział konsul honorowy Słowenii Tomasz Kalinowski, Matej Hojnik – prezes Towarzystwa Polsko-Słoweńskiego Triglav-Rysy Business Club, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz przedstawiciele SPIRIT Slovenia, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Ambasady RP.

Ścisła współpraca

Dzięki osobistemu zaangażowaniu Tomasza Kalinowskiego we wrześniu 2022 roku zorganizowano misję gospodarczą do Celje w Słowenii. Misja była kontynuacją działań podjętych na forum biznesowym w 2021 roku. Celem misji było zaprezentowanie potencjału województwa lubelskiego w ramach perspektywicznych sektorów gospodarki regionu. A także pomoc przedsiębiorcom w wejściu na nowe rynki zagraniczne. Podczas tego wydarzenia podpisane zostały umowy i zawarte kontrakty międzynarodowe z wieloma przedsiębiorcami.