Miasto dostosowuje urząd pod osoby niepełnosprawne

Miasto Lublin kontynuuje starania o poprawę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki wprowadzeniu nowego udogodnienia w postaci stanowiskowej pętli indukcyjnej w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych.

Pomoc dla głuchoniemych

To urządzenie wzmacniające dźwięk dla użytkowników aparatów słuchowych, co umożliwia mieszkańcom komunikację bez przeszkód. Wydział ten jest miejscem, gdzie osoby z niepełnosprawnościami, w tym ze szczególnymi potrzebami, mogą uzyskać wsparcie w załatwieniu ważnych spraw związanych z usuwaniem barier i poprawą warunków życia. Wprowadzenie pętli indukcyjnej jest efektem uczestnictwa Lublina w projekcie „Akademia samorządowa Dostępność plus – ZIT lubelski”. A wprowadzenie innych udogodnień, takich jak osoba posługująca się Polskim Językiem Migowym czy zdalna pomoc tłumacza języka migowego. Wszystko to  poprawia dostępność dla osób z niepełnosprawnościami słuchu.